תשלום מידע ואגרות

לקוחות יקרים,

במסגרת ייעול ושיפור השירות הניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים אנו שמחים להעמיד לרשותכם כלי עזר נוסף, המאפשר לבצע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי באופן מקוון באתר האינטרנט של הועדה או במשרדי הועדה, ללא תור וללא המתנה, שירות אשר עד כה ניתן היה לבצעו בסניפי הבנק בלבד.

השירותים בגינם ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הועדה המרחבית מבוא העמקים הם:

א. תיק מידע על-פי סעיף 145 (רישוי זמין)

ב. דף מידע תכנוני על-פי סעיף 119

ג. תשלום פיקדון ואגרות בניה

 את התשלום ניתן לבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיס אמריקן אקספרס.
במסגרת ביצוע התשלום יש לעקוב אחר כל ההוראות ולמלא את הפרטים הנדרשים בכל מקום בו, על פי השלבים המופיעים על גבי המסך.

מילוי כל הפרטים באופן מדויק יבטיח את השלמת התשלום באופן מהיר, יעיל וללא תקלות.
בתום פעולת התשלום יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום אותו אנו ממליצים להדפיס לצורך מעקב.

מומלץ לבצע את התשלומים בעזרת דפדן כרום

אנו מאחלים לכם המשך גלישה מהנה,

בברכה,

הוועדה לתכנון ובניה  - מבוא העמקים

תשלום מידע ואגרות