ריינה

ריינה בעלת הסטוריה עתיקה ומקור שמה הוא מהתקופה הרומאית אז נקראה ריינה בשם ראני - Rani.

ריינה מנתה ב-1999 כ-14,000 תושבים. על פי התחזית של התכניות הארציות והמחוזיות אוכלוסיית הישוב תגדל לכ-30,000 תושבים בשנת 2020. בריינה חיות שתי עדות: נוצרים - 20% ומוסלמים - 80%. בריינה קיים מאזן הגירה חיובי. תחום השיפוט של ריינה משתרע על שטח של 12,467 דונם, השטח למגורים כ-1,700 דונם. לריינה קיימת תכנית מתאר מאושרת בשטח של 2,560 דונם (ג/5249, ג/5507). בתכנית מתאר ריינה מתוכנן אזור תעשיה מאושר בשטח של כ-272 דונם והוא זמין לפיתוח. בתכנית מתאר ארצית תמ"א 35 ריינה מהווה חלק מגוש ערי נצרת.

ריינה ממוקמת על צירי תחבורה מרכזיים המאפשרים נגישות נוחה אל הישוב. דרך ארצית 79 החוצה את תחום השיפוט של הישוב וגובלת באזור המפותח שלו מצפון. דרך 754 החוצה את הישוב וסביבה מתפתח מע"ר אורבני אורכי המהווה מוקד כלכלי במרחב נצרת. המועצה המקומית ריינה שנוסדה בשנת 1968 רוצה להפוך את נטל מערך הכבישים הקיים למנוף פיתוח אשר מגביר את הנגישות אל הישוב וגם בתוכו.

רוב הקרקעות בריינה הם קרקעות בבעלות פרטית. עובדה זו מייצרת מגבלה על פיתוח הישוב, ומחייבת תכנון וניהול פיתוח בגישות חדשות המאפשרות איזון בין שמירת האינטרס הפרטי במקביל לפיתוח האינטרס הציבורי. דבר זה יתבטא בתכניות שהמו"מ מכינה בשיתוף עם הועדה המקומית לתו"ב "מבוא העמקים", הכוללות הכנת תכנית אב, תיקון לתכנית מתאר ותכניות מפורטות מתחמיות. תכנית האב והמתאר החדשה של ריינה עוסקת בהצעת פיתוח כלים תכנוניים לרה-ארגון שימושי קרקע בתחום ריינה.​

ריינה