עין מאהל

עין מאהל היא מועצה מקומית במחוז הצפון בישראל. שטח השיפוט שלה הוא 4,500 דונם. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1964. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לדצמבר 2005, יש בעין מאהל 10,6000 תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 2.2 אחוז. רוב תושבי עין מאהל הם מוסלמים.
מאמר זה משתמש בתוכן מויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של GNU Free Documentation License.

עין מאהל