בסמת טבעון

בסמת טבעון היא מועצה מקומית בדואית במחוז הצפון בישראל. שטח השיפוט שלה הוא 3,500 דונם. בסמת טבעון הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1965. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לדצמבר 2005, יש בבסמת טבעון 6,200 תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 3.6 אחוז. רוב תושבי בסמת טבעון הם מוסלמים.

 היסטוריה

 ההחלטה על הקמת היישוב נתקבלה בשנת 1963 ומטרתה הקמת יישוב קבע. בשביל השבטים ערב אל-סעדיה וערב אל-זבידאת אשר ישבו באזור הגליל ואשר הגיעו אל הגליל בימי המנדט הבריטי. בשנת 1965 החלה הקמת היישוב לשני השבטים ונבנו שתי שכונות שיצרו את הבסיס לישוב. בשנת 1992 הגיעו שלושה שבטים בדואיים נוספים מהאזור אל היישוב והקימו בו עוד שלוש שכונות. עד היום חיים בשטח היישוב חמישה שבטים בדואיים שונים שלכל אחד מהם שכונה בישוב.
מאמר זה משתמש בתוכן מויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של​ GNU Free Documentation License.

בסמת טבעון