מדיניות הוועדה

​מסמך עקרונות לניהול מערכות איכות בוועדה:

* מטרת ניהול מערכת האיכות בוועדה היא להקנות תרבות ארגונית בהתאם לתפיסת הניהול של IOS 9001: 2000  ולהשיג שביעות רצון מלאה של לקוחות הוועדה והעובדים בה.
* עובדי הוועדה ומנהליה מחויבים לטפח את איכות הניהול בוועדה ואיכות השרותים שהוועדה מספקת.
* גישת ניהול מערכת האיכות מכירה בעובדי הוועדה כמשאב אנושי חשוב ביותר וקובעת שכל עובד מהווה גורם מפתח ביכולת מתן שרותים ללקוחות הוועדה וביכולת שיפור והתייעלות מתמידים.
* הנהלת הוועדה מעודדת את הצלחת העובדים והמנהלים כל אחד בתחומו ולשם כך מקדישה משאבים לפיתוח הידע והמיומנויות שלהם תוך בדיקת אפקטיביות הדרכות אלו.
* כל עובדי הוועדה ומנהליה בתפקידים השונים מהווים מערכת אחת של לקוחות וספקים פנים-ארגוניים של שרותים שונים, ועל כן ישנה מחויבות של כל אלה לטפח את הקשרים הפנים ארגוניים בין היחידות השונות ובין העובדים עצמם. לצורך כך ממסדת הוועדה ערוצי תקשורת בין ההנהלה לעובדים.
* לשם שיפור איכות השירות ועמידה בדרישות הלקוח מאמינה הנהלת הוועדה בעבודת צוות ובאיסוף נתונים שיטתי המיועדים למנוע תקלות והישנותן. הוועדה קובעת לעצמה יעדים מדידים ובודקת מדי שנה את העמידה ביעדים אלה.
* הוועדה מחויבת לשיפור מתמיד של כל מערכת האיכות ושירותיה, בודקת את אפקטיביות ההחלטות והפעולות המבוצעות בה.
* הוועדה ממסדת קשרים וערוצי תקשורת עם הלקוח וגורמים מעוניינים אחרים.
* לשם התאמת השירות לציפיות ולשביעות רצון הלקוח וכן ע"מ לעמוד בדרישות החוק הישימות לפעילות הוועדה מקדישה הוועדה את המשאבים המתאימים לאספקת השירות תוך שימת דגש על שקיפות, מקצועיות ויעילות בהעברת המידע ללקוח.

מדיניות הוועדה