הודעות לציבור
הודעה לציבור בנוגע להיטלי השבחה
הודעה בדבר מכרז אורותופוטו ומיפוי פוטוגמטרי
פרוט מכרז אורותופוטו ומיפוי פוטוגמטרי
המידע התכנוני שמופק דרך האינטרנט הינו מידע תכנוני וכללי ולפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה ואינו תקף לבקשה להיתר
הודעה לתושב על בניה בלתי חוקית
הודעה לציבור - חובת הגשת בקשות באופן מקוון בלבד החל מתאריך 3/4/2016
הנחיות מרחביות לפיתוח ועיצוב אדרכלי
תקציב הוועדה לשנת 2018
הודעה לציבור בנוגע לאגרת מידע תכנוני
למידע על פטור מהיתר - לחץ כאן


כתובת: רחוב הציפורן 5 נצרת עלית 1700000
טלפון: 04-6468585
04-6551346 :פקס
דואר אלקטרוני: yousef@mavo.co.il
קבלת קהל בימי שני רביעי וחמישי
בין בשעות 8:30-13:00.
בימי רביעי יש לתאם מראש תור אצל בודק התכניות.
קבלת קהל של מהנדס הוועדה בימי חמישי בלבד ובתאום מראש עם מזכירת המהנדס.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את העירייה/ או הרשות המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או העירייה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית מבוא העמקים .
אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי .
אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הוועדה וחברת קומפלוט
האתר בהרצה. הנתונים המוצגים אינם סופיים