הודעה - דיון בהתנגדויות לתכנית 257-0243477

תאריך: 08/10/2018