מידע תכנוני

תאריך: 30/01/2018

המידע התכנוני שמופק דרך האינטרנט הינו מידע תכנוני וכללי לפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, ואינו תקף לבקשה להיתר.​